Ex Grandes Ligas Manny Mota entrega útiles deportivos a la FARD. Favorecerán a Militares y Civiles de Barrios Próximos a Base.